Børnepenge

Børnepenge, også kendt som børne- og ungeydelse, er en økonomisk støtte, som forældre i visse lande modtager for at hjælpe med omkostningerne ved at opfostre deres børn. I denne tekst vil jeg give dig en detaljeret beskrivelse af børnepenge i Danmark.

I Danmark bliver børne- og ungeydelse udbetalt af Udbetaling Danmark. Udbetalingen afhænger af forskellige faktorer, herunder dit barns alder, din indkomst og om børnepengene deles mellem begge forældre eller ej.

Børnepenge udbetaling

For børn under 15 år udbetales børneydelsen hvert kvartal. Udbetalingen sker forud for hvert kvartal, indtil dit barn fylder 15 år. Hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du for eksempel få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Udbetalingsdatoerne for børnepenge er som følger:

  • For børn født mellem 1. januar og 31. marts: Udbetaling den 20. april
  • For børn født mellem 1. april og 30. juni: Udbetaling den 20. juli
  • For børn født mellem 1. juli og 30. september: Udbetaling den 20. oktober
  • For børn født mellem 1. oktober og 31. december: Udbetaling den 20. januar

Det er vigtigt at bemærke, at hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i weekenden, vil pengene blive udbetalt på den foregående hverdag.

Når dit barn fylder 15 år, skifter børneydelsen til ungeydelse. Ungeydelse udbetales månedligt, og du vil modtage udbetalingen den 20. i hver måned. Ungeydelsen fortsætter indtil den dag, hvor dit barn fylder 18 år.

I den måned, hvor barnet fylder 18 år, kan udbetalingen være mindre, da den kun dækker perioden frem til barnets fødselsdag. For eksempel, hvis dit barn fylder 18 år den 22. juli, vil den sidste udbetaling ske den 20. juli og dække perioden fra 1. juli til 22. juli.

Hvis du ønsker at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen, skal du informere Udbetaling Danmark om ændringen. Ændringen vil dog først træde i kraft fra den følgende periode efter, at oplysningerne er blevet behandlet. Dette betyder, at ændringer i børneydelse vil have virkning fra næste kvartal, mens ændringer i ungeydelse vil have virkning fra næste måned.

Hvis du ikke bor sammen med den anden forælder, kan du stadig modtage børne- og ungeydelse. Beløbet, du modtager, afhænger af dit barns alder, din indkomst og om du modtager hele beløbet eller halvdelen af børne- og ungeydelsen. Nedenfor er beløbene for børneydelse og ungeydelse:

Børnepenge sats (2023):

  • 0-2 år: 4.746 kr. pr. kvartal (hele beløbet), 2.373 kr. pr. kvartal (halvdelen af beløbet)
  • 3-6 år: 3.756 kr. pr. kvartal (hele beløbet), 1.878 kr. pr. kvartal (halvdelen af beløbet)
  • 7-14 år: 2.955 kr. pr. kvartal (hele beløbet), 1.478 kr. pr. kvartal (halvdelen af beløbet)

Ungeydelse (2023):

  • 15-17 år: 985 kr. pr. måned (hele beløbet), 493 kr. pr. måned (halvdelen af beløbet)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at børnepengene kan blive reduceret, hvis din indkomst overstiger et bestemt niveau. Hvis dit topskattegrundlag er over 852.600 kr. i 2023, vil din børne- og ungeydelse blive sat ned.

Når dit barn fylder 15 år, ændres udbetalingen fra børneydelse til ungeydelse. Du vil modtage børneydelse for de måneder, hvor dit barn er under 15 år, og fra måneden efter dit barn fylder 15 år, vil du begynde at modtage ungeydelse.

Ungeydelsen fortsætter indtil den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn for eksempel fylder 15 år i maj, vil du modtage børneydelse i april og maj, og fra juni vil du begynde at modtage ungeydelse den 20. i hver måned.

Hvis dit barn flytter til den anden forælder, kan du ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen. Det er vigtigt at informere Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i denne situation.

Børne- og ungeydelsen er en økonomisk støtte, der er designet til at hjælpe med de ekstra udgifter, der følger med at opfostre børn. Ved at være opmærksom på udbetalingsplanen, beløbene og de nødvendige oplysninger kan du sikre dig, at du får den korrekte støtte til dit barns velbefindende. Læs mere om børnepenge hvornår og sats på Babyland.dk.